Objectius

Es tracta d’una iniciativa que té per objectiu contribuir a què els infants i joves de la ciutat adquireixin hàbits de comportament cívics a la via pública i, paral•lelament, es redueixin els accidents de trànsit.
Objectius pedagògics:

• Generals:

- Reconèixer la persona com a factor que participa en el món del trànsit.
- Informar els usuaris del Parc Infantil de Trànsit de totes les qüestions de seguretat vial.
- Completar i ampliar tots els coneixements en aquesta matèria que han rebut els escolars, independentment de l’origen de les mateixes.
- Fomentar els hàbits d’observació, prudència i respecte.
- Facilitar els medis pràctics necessaris per entendre, integrar conductes adequades i segures.
- Fomentar en els escolars la participació en activitats relacionades amb educació i seguretat vial.

• Específics:

- Reflexionar sobre la necessitat de les normes i senyals de trànsit.
- Presentar la figura de la Policia Local i d’altres agents de l’autoritat, com un més dels elements del trànsit i familiaritzar-se amb les normes i senyals.
- Familiaritzar-se amb el lèxic propi de l’activitat, fomentant l’ús de termes apropiats: estacionament, parada, semàfor, etc.
- Conèixer i ordenar els elements de trànsit: senyals lluminoses, marques vials, senyals verticals, per formes i colors, per tal que els nens realitzin una associació de conceptes de: obligació, prohibició, perill, etc.
- Respectar les senyals i normes.
- Insistir en qüestions com les preferències de pas, detencions, velocitat, etc.
- Promoure actituds d’un bon comportament ciutadà.