Ajuntament de Manresa                           
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil                   
Policia Local


PARC INFANTIL DE TRÀNSIT MANRESA

Des de la unitat de Policia Administrativa, àrea d’Educació Viària, creiem que l’avenç de la societat en general i concretament de la nostra Ciutat (augment del nombre d’habitants, benestar social, etc.), està comportant un creixement en la demanda de serveis (problemes de mobilitat, sinistralitat, problemes de convivència, etc.).

Una de les conseqüències de tot això ha estat l’augment de la sinistralitat als carrers i carreteres, motiu pel qual tots el països europeus estan treballant per trobar estratègies que serveixin per reduir-la: legislació, mesures coercitives, campanyes publicitàries, carnet per punts, etc. No obstant això, i a part de totes aquestes mesures, tots estan d’acord que l’adquisició d’hàbits i canvi d’actituds són les claus que poden fer possible el canvi.

La manera de portar-ho a la pràctica passa per l’educació i, concretament, per adquirir hàbits de comportament cívics a la via pública (veure la necessitat de que hi hagi normes i senyals i el respecte a les mateixes).

El fet que aquest servei s’hagi pogut mantenir fins avui es deu, en gran part, a la col·laboració d’altres entitats de la Ciutat, que sempre han estat disposats a col•laborar en tot el que té a veure amb la seguretat viària i la formació de conductors, perquè tots junts creiem que una part important per a la solució dels problemes actuals de seguretat viària passen per la formació dels usuaris de les vies, qualsevol que sigui la seva edat, i per tant, cada dia és més necessari que la nostra Ciutat sigui un referent en aquest tema, per si mateixa i per tota la comarca, ja que aquesta formació continuada no ve donada per cap altre agent (família, escola, TV, etc.) .

La nostra Ciutat i els nostres veïns de la Comarca que ens visiten molt sovint per fer compres, anar al metge, als bancs, etc., ens comporta un problema afegit de mobilitat (circulació, estacionament, etc.) Per tot això creiem que és molt important que la nostra Ciutat pugui oferir un servei integral d’educació viària i un parc infantil de trànsit en lloc adequat i amb els materials imprescindibles per dur aquesta tasca.

Fins ara, la Policia Local s’ha centrat en nens de 3è i 5è de primària i joves de 3r i 4t D’ESO, a part d’algun altre col•lectiu que ens ho ha demanat expressament, CIO, LA CLAU, AMPANS, etc., fins i tot alguna empresa privada que ho ha demanat per als seus treballadors.

Els nens de 3è i 5è de primària venen al parc infantil de trànsit que es troba dividit en dues parts: una teòrica i una pràctica. Actualment aquesta activitat es fa a les instal•lacions de Pistes Zona Manresa de Manresa.

És per tot que creiem que s’ha de dotar dels mitjans adequats  al parc infantil de trànsit per tal de que es desenvolupi de la millor manera possible aquesta activitat tan agraïda pels nens, mestres, pares, etc.. i que tants beneficis dóna a la nostra societat.

Manresa, març de 2012