Objectius Fundacionals

L’acta de constitució de 28 de juny del 2010 enumera els següents objectius:

- Fomentar l’educació, la formació i la seguretat viària del transport i la mobilitat en valors i actituds.

- Afavorir i impulsar la investigació relacionada amb la Formació i Seguretat Vial en qualsevol dels seus aspectes, destacant sobretot el seu àmbit d’influència geogràfica en l’entorn de les comarques centrals de Catalunya.

- Proposar i fomentar mesures per a una mobilitat més sostenible.

- Realitzar les activitats de caràcter formatiu, cultural, social i educatiu que impulsin els objectius per als que s’ha creat AFESVIAL.

- Col·laborar amb les administracions, autoritats competents en la matèria, entitats públiques o privades, associacions i fundacions relacionades en l’àmbit de l’educació, formació, seguretat vial i del transport per impulsar i col·laborar amb iniciatives i campanyes en aquest àmbit.