Composició de la Junta Directiva:

President:

- Oliveros López Corominas – Autoescola Oliveros

Vicepresidenta:

- José Antonio Pérez Cantalejo – Federació d’Autoescoles de Barcelona

Secretari- tresorer:

- Lluís Basiana Obradors – Pistes Zona Manresa, S.A.

Vocals:

- Joan Mª Font Viñas – Autoescola Font
- Ernest Subirana Casas – Autoescola Trac