EIX D’ACTUACIÓ 2011-2012

ELEMENTS CLAUS EN LA SEGURETAT VIAL. En autocar, al cotxe, a peu, en bicicleta, en moto, a la carretera, al carrer. Per al vianants, per als conductors, per als professionals.

- Programa adreçat al nens i nenes fins a 13 anys.

- Programa adreçat a joves i adolescents fins a 21 anys.

- Programa adreçat a adults.

- Programa adreçat a la tercera edat.

 

 

moto cotxe