Com ho fem

A partir del mes de setembre de 2011 AFESVIAL iniciarà la seva trajectòria a través d’un eix d’actuació que es treballarà durant el període d’un any. Aquest eix d’actuació comprendrà diferents accions i campanyes en les quals hi puguin participar totes les franges d’edat i qualsevol col·lectiu que les integri.


La matèria que es treballarà en cadascun d’aquests eixos serà la proposada per la Junta Directiva i aprovada posteriorment en l’Assemblea d’acord a les propostes i necessitats detectades en el treball de camp que s’efectuarà anteriorment.

Per a la difusió d’aquestes campanyes, AFESVIAL ha creat un Pla de Comunicació què compta amb la col·laboració desinteressada de determinats mitjans de comunicació a nivell de ràdio, televisió i premsa, també de les pròpies autoescoles i altres entitats professionals que ja la integren, de les xarxes socials a través del facebook, twiter i blog 2.0. i de les visites i entrevistes que realitzaran els voluntaris de l’Associació a administracions, escoles, entitats, empreses i col·lectius.


Per al finançament de les activitats AFESVIAL compta en un principi amb la tasca desinteressada d’alguns dels professionals que la integren, de les aportacions anuals del socis fundadors i numeraris i de les aportacions voluntàries d’empreses i particulars.

entrada